Left Banner

Left Banner

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė parduotuvė Syvas.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama MB „Syvas“, įmonės kodas 305698512, buveinės adresas: J. Biliūno g 4, 98113 Skuodas (toliau – www. syvas.lt).

1.2. Ši Privatumo politika – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo politika), kurios taikomos visiems asmenims (toliau – Lankytojas), besinaudojantiems šia Svetaine.

1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šioje Privatumo politikoje nustatytų reikalavimų.

1.4. www.syvas.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu lankytojas po Privatumo politikos pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo politikos pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo politikos nuostatomos, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis.

1.5. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti LR teisės aktai.

2. Syvas.lt renkami duomenys ir jų naudojimas

2.1. Lankytojas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą (toliau – Duomenys). Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje www.syvas.lt tikslais.

2.2. www.syvas.lt įsipareigoja neatskleisti Lankytojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus www.syvas.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Lankytojo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Lankytojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. Lankytojas gali bet kada kreiptis į www.syvas.lt administraciją ir susipažinti su surinktais savo duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Apsaugos priemonės

3.1. www.syvas.lt naudoja programinę įrangą bei kitas priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų duomenis. Lankytojo duomenis gali tvarkyti tik tam įgalioti www.syvas.lt darbuotojai.

3.2. www.syvas.lt prašo Lankytojo būti atsargiu naudojant ir saugant duomenis, nes Lankytojas ir pats yra atsakingas už savo duomenų slaptumą. Lankytojas, baigęs darbą, turėtų atsijungti nuo naršyklės tam, kad būtų tikras, jog niekas nepamatys jo elektroninio pašto adreso ar kitos asmeninės informacijos. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje ir tk.).

3.3. www.syvas.lt įsipareigoja saugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Lankytojo užsakymo tinkamo įvykdymo tikslais ir stengiasi ją apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, įspėja, kad www.syvas.lt negali garantuoti ir negarantuoja Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.